Benim sitem

Sosyoloji

Tanımı;

Sosyoloji,toplumun yapısını,işlevlerini,bu yapı ve işlevlere bağlı olarak meydana gelen değişmeleri ve bunların sonucunda ortaya çıkan toplumsal sorunları bir takım özgün yöntemlerle inceleyerek bunları bazı yasa ve ilkelere bağlayan bir bilim dalıdır.

Sosyoloji, sosyal hayatı ve insan davranışlarının toplumsal neden ve sonuçlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı, küreselleşen dünyanın karmaşıklaşan toplumsal ilişkilerine paralel olarak, günümüzde artan bir önem kazanmıştır. Sosyolojinin araştırma konuları, aile, ekonomi, politika, kültür, eğitim, şiddet, medya, hukuk, sağlık, müzik, gibi çok farklı alanları kapsar. Dolayısıyla, toplumsal ilişkilerin olduğu her yerde sosyoloji vardır.

4 yıllık lisans eğitiminin ardından ‘sosyolog’ ünvanını alan bölüm  mezunları, sosyoloji biliminin bu çok yönlü yapısı dolayısıyla, geniş istihdam olanaklarına sahiptirler. Bunlardan ilk akla gelenler, ülkemizdeki çeşitli bankalar, devletin ve özel sektörün araştırma kuruluşları, bakanlıklar, reklâm ve pazarlama şirketleri ve üniversitelerdir. Tabii ki, küreselleşmeyle birlikte, mezunlara uluslararası istihdam olanakları da açılmıştır. Örnek olarak, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği büroları ve onların desteklediği araştırma kuruluşları, uluslararası şirketler ve bankalar sayılabilir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

AÖF AÖF SORULARI AÖF ÇIKMIŞ SORULAR AÖF GEÇMİŞ YIL SORULARI AÖF KAMU YÖNETİMİ SORULARI AÖF İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULARI AÖF İŞLETME ÇIKMIŞ SORULARI AÇIKÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR AÖF BÜROLARI TELEFON NUMARALARI VE ADRESLERİ AÖF BÖLÜMLERİ AÇIKÖĞRETİM YARDIM Genel Türk Web Siteleri
Zirve100 Sayac
FREE Social Promotion