Benim sitem

İnsan Kaynakları Yönetimi

 İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır.

İKY, bir işletmede işgücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanunî çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür. 

İKY, bir organizasyonun, vizyon ve misyon doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü en optimal bir biçimde meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plân, program ve stratejilerin uygulanmasıdır.

İşletme içindeki çalışanlarla ilgili program, yöntem, yönetmelik ve süreçleri geliştirme, uygulama ve değerlendirmeyle ilgili bir alan olan İKY, malî ve maddî kaynaklara ek olarak, insan kaynağının da doğru yönetilmesi ile uğraşan bir disiplindir. 
 
 İKY’nin İşlevleri 
  İnsan Kaynakları Politikasının Tespiti. 

Personel Organizasyonu. 

İnsan Kaynakları Plânlanması. 

Performans Yönetimi. 

Ücret Yönetimi. 

Eğitim Yönetimi. 

Motivasyon Yönetimi. 

Kalite Yönetimi. 

Bilgi Yönetimi. 

Vizyon Yönetimi. 
 
 İKY’nin Hedefleri 
    Ahlâkî ve sosyal sorumluluk anlayışıyla, çalışanların kapasitelerinden gereği gibi yararlanmak ve onların örgüte-işyerine-organizasyona olan etkili katkılarını artırmak. 

Emek verimliliğini (insan kaynağının verimli kullanımını) ve işgücü performansını, motivasyon ve teşvik programları sâyesinde artırmak. 

Çalışma hayatının kalitesini artırmak ve çalışmayı, cazip hâle getirmek (işgören tatminini ve işçi sağlığını yükseltmek). 

Örgüt verimliliğini, örgüt ve personel bütünleştirme gayretlerinin yanında personel-örgüt ve sanayi psikolojisi yöntemleriyle arttırmak. 

Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek çalışmalar yapmak. 

Uygun örgüt kültürünün temellerini atmak. 
 
İKY’nin İşletmeye Getireceği Faydaları   
    İşçilik maliyeti azalır. 

İşgücü devri oranı azalır. 

İşe devamsızlık ve temarüz azalır. 

İş kazaları azalır. 

Hatalı üretim azalır. 

Ürün kalitesi artar. 

Moral ve motivasyon artar. 

İşyeri atmosferi iyileşir. 

Çalışma barışı sağlanır. 

İşyeri tatmini artar. 

İşletmenin rekabet edebilirliği artar. 
 
 İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) nin İlgi Alanları 
    İKY’nin Kavramsal İçeriği ve Tarihî Gelişimi 

İKY ve Personel Yönetiminin Karşılaştırılması 

İKY’nin Sistemi, Politikası ve Örgütlenmesi 

İKY’nin Görev ve Hedefleri 

İş Analizi ve İş Tanımlamaları ve Gerekleri 

İnsan Kaynakları Plânlaması 

İnsan Kaynakları Temini ve Seçimi 

Psikoteknik: Psikolojik ve Beceri Testleri 

Meslekî Kariyer 

İKY’de Eğitim ve Geliştirme Teknikleri 

Performans Değerlemesi 

İş Değerlemesi 

Örgütsel Davranış 

Liderlik 

Motivasyon 

Etkin İletişim 

Sendika-Yönetim Münasebetleri 

İşyerinde Katılımcı Yönetim 

Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

AÖF AÖF SORULARI AÖF ÇIKMIŞ SORULAR AÖF GEÇMİŞ YIL SORULARI AÖF KAMU YÖNETİMİ SORULARI AÖF İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULARI AÖF İŞLETME ÇIKMIŞ SORULARI AÇIKÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR AÖF BÜROLARI TELEFON NUMARALARI VE ADRESLERİ AÖF BÖLÜMLERİ AÇIKÖĞRETİM YARDIM Genel Türk Web Siteleri
Zirve100 Sayac
FREE Social Promotion