Benim sitem

Felsefe

Felsefe Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2009 yılında açılan bir programdır. Felsefe Lisans Programı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci kabul etmektedir. Program, felsefeye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere felsefe eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. 

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, felsefe ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, kamu ve özel sektörde düşünsel yaratıcılığa dayalı işlerde başarılı olabilirler. 

Bu programda çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda felsefi mirası tanıtan derslerin yanı sıra temel felsefi sorunsalların ele alındığı ve eleştirel düşünmenin amaçlandığı dersler bulunmaktadır. 

Felsefe Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Uzaktan öğretim sistemi ile alınan derslerin kitapları uzaktan öğretim sisteminin bir gereği olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine göre ve konularında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden destek hizmeti verilmektedir. 
__________________________________________________________________________________________ 

1. yıl 
SEMBOLİK MANTIK 
İLKÇAĞ FELSEFESİ 
UYGARLIK TARİHİ 
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 
PSİKOLOJİYE GİRİŞ 
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR 
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

2. yıl 
METAFİZİK 
EPİSTEMOLOJİ 
ORTAÇAĞ FELSEFESİ 
TOPLUM VE İLETİŞİM 
YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ 
ANTROPOLOJİ 
FELSEFE 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 

3. yıl 
BİLİM FELSEFESİ 
ETİK 
MODERN FELSEFE 
ZİHİN FELSEFESİ 
MANTIĞIN GELİŞİMİ 
SİYASET FELSEFESİ 
YABANCI DİL 

4. yıl 
FELSEFİ YÖNTEM 
DİL FELSEFESİ 
ÇAĞDAŞ FELSEFE 
TÜRKİYE'DE FELSEFENİN GELİŞİMİ 
TARİH FELSEFESİ 
SANAT FELSEFESİ 
TÜRK DİLİ
 
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

AÖF AÖF SORULARI AÖF ÇIKMIŞ SORULAR AÖF GEÇMİŞ YIL SORULARI AÖF KAMU YÖNETİMİ SORULARI AÖF İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULARI AÖF İŞLETME ÇIKMIŞ SORULARI AÇIKÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI İNDİR AÖF BÜROLARI TELEFON NUMARALARI VE ADRESLERİ AÖF BÖLÜMLERİ AÇIKÖĞRETİM YARDIM Genel Türk Web Siteleri
Zirve100 Sayac
FREE Social Promotion